Holistische visie

HOLISTISCHE VISIE


De natuurgeneeskundig therapeut werkt vanuit de holistische visie.

Het woord ‘holistisch’ komt van het Griekse woord ‘holos’dat 'heel' betekent. In de holistische visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam en geest.

Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar als een puzzel. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt (een puzzelstukje gaat scheef liggen) heeft dat effect op de andere niveaus.

Het lichaam is de uiterlijke waarneembare verschijning van onszelf en als er iets uit balans is, geeft het lichaam uiting aan de verstoring door een signaal af te geven in de vorm van een symptoom of klacht.


Onze levenskracht streeft voortdurend naar evenwicht. In de mens is dat ook het zelfherstellende vermogen waarmee welzijn en gezondheid in balans kunnen blijven. Ziek zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt genegeerd of weggestopt. Ziek zijn geeft je de mogelijkheid om jezelf daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van je genezingsproces. Je kunt daarom zeggen dat genezen méér is dan herstellen van je klachten; je kunt beter spreken van heel worden.

De natuurgeneeskundige therapie is daarom gericht op het heel worden.

Het puzzelstukje komt weer op zijn plaats.


… aangezien het geen zin heeft de ogen te genezen zonder het hoofd, noch het hoofd zonder het lichaam, zo ook moeten we niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel er bij te betrekken. Dit is trouwens de reden waarom de meeste kwalen niet worden gediagnosticeerd door artsen die Grieken behandelen. Ze hebben geen oog voor het geheel, maar het is precies het geheel dat moet worden verzorgd; Gaat het niet goed met het geheel, dan ook niet met dat ene deel, want alles begint bij de ziel, het goede en het kwade. Dit geldt evenzeer voor het lichaam en voor alles wat de mens aangaat. Van daaruit wordt de mens overvallen, zoals vanuit het hoofd naar de ogen toe…”

“SOCRATES TOT CHARMIDES”

(of "OVER DE BEZONNENHEID”)

§156e


Telefoon : 06-21 30 20 86

E-mail: info@natuurgeneeskundigepraktijk-Mazon