Vijf natuurgeneeskundige principes

Telefoon : 06-21 30 20 86

E-mail: info@natuurgeneeskundigepraktijk-Mazon

1. ENERGIE


Alles = Energie, Energie = Alles

Zonder energie kan ons lichaam geen enkele prestatie leveren. De stofwisseling, maar b.v. ook het denken vragen energie, evenals een genezingsproces.2. PRIKKELOVERDRACHT


Het kan voorkomen dat er voldoende energie  is, maar men toch niet optimaal functioneert.

De oorzaak hiervan kan zijn dat prikkels van buitenaf/binnenuit wel worden waargenomen, maar niet worden getransporteerd door storingen/blokkades in het geleidingssysteem.

De prikkel komt niet aan in de hersenen waardoor deze geen opdrachten tot actie kunnen geven.

De storing in communicatie/zenuwstelsel vice versa dient te worden opgeheven.3. DRAINAGE


Drainage is het ontlasten van de persoon op fysiek, psychisch en energetisch vlak door een reiniging in gang te zetten. Hiervoor kunnen kruiden, tincturen en theeën worden ingezet als therapie, maar vaak is het ook nodig om het voeding- en/of leefpatroon te veranderen.

Reiniging kan beginnen door het drinken van veel (zuiver) water, vervolgens wordt het lichaam door o.a. passende massagetechnieken gestimuleerd om de belastende stoffen uit te scheiden cq. te verwijderen.

Fysiek en emotioneel wordt de balans hersteld.


4. VOEDING


De mens voedt zich met fysiek maar ook met geestelijk voedsel.

Is dit voedsel voedend en gezond dan kan men optimaal functioneren op elk gebied.

Voedingspatronen en voedingsmiddelen zijn zeer persoonlijk.

Bij storingen in de lichamelijke en/of psychische spijsverteringen is het van belang, uit te zoeken wat op dit moment, bij deze persoon het best past om volwaardig te kunnen functioneren.


5. PSYCHE


Onze gedachten zijn krachten die zowel negatief als positief van invloed kunnen zijn op de fysieke, energetische, psychische en spirituele balans.

Bewustwording is onmisbaar als onderdeel van het helingsproces.

Herkent men belastende patronen/gedachten dan is het genezingsproces al ingezet.